Aanmeldformulier Dagbesteding Zomerland

Hieronder vindt u de digitale versie van ons aanmeldformulier. U kunt dit formulier gebruiken om uw aanmelding sneller te laten verlopen. Dit formulier kunt u alleen gebruiken ten behoeve van de aanmelding bij Dagbesteding Zomerland. Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van WLZ of WMO.

Kijk op onze documenten pagina voor overige documenten of documenten die u kunt downloaden en uitprinten.

Documenten pagina


  1: GEGEVENS CLIENT

  Achternaam, voorletters
  Roepnaam
  Geboortedatum
  Geslacht
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  Mobiel nummer
  E-mailadres
  Juridische status
  Indien overig:
  BSN*
  Beperking

  * BSN is noodzakelijk voor het aanmaken van een digitaal dossier  2: GEGEVENS WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

  Achternaam, voorletters
  Geslacht
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  Mobiel nummer
  E-mailadres
  Relatie tot client
  U kunt meerdere keuzes maken met [CTRL] toets ingebrukt.  3: GEGEVENS AANMELDER

  Achternaam, voorletters
  Geslacht
  Telefoonnummer
  Mobiel nummer
  E-mailadres
  Relatie tot client
  Met wie kan contact opgenomen worden
  over deze aanmelding?  4: BESCHIJF KORT DE REDEN VAN AANMELDING EN DE MOTIVATIE VAN DE CLIENT

  Motivatie  5: HOE IS DE FINANCIERING GEREGELD

  welke ZZP? formulier WLZ-PGB
  formulier WMO-PGB
  omschijving geregelde financiering:
  nog in aanvraag bij:  6: AANWEZIGE RELEVANTE INFORMATIE  7: AKKOORDVERKLARING AANMELDING

  Hierbij verklaart ondergetekende het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de aanmelding voor bemiddeling en geeft hierbij toestemming om de informatie te delen met medewerkers binnen de organisatie die direct betrokken zijn bij de vraag. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

  Akkoord client
  (12 jaar of ouder)

  Indien van toepassing:

  Akkoord wettelijke
  vertegenwoordiger 1
  Akkoord wettelijke
  vertegenwoordiger 2